Klauzula RODO

Kto jest administratorem danych osobowych?

Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem który decyduje o celach i sposobach ich przetwarzania jest Inerge spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  adres: Bielawska 115, 05-520 Konstancin-Jeziorna („ADO”).

W jakim celu są przetwarzane Państwa dane i na jakiej podstawie?

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. zawarcia i realizacji umowy, której jest Pani/Pan stroną [art. 6 ust.1 lit. b) RODO];
 2. realizacji obowiązków prawnych nałożonych na administratora w szczególności wynikających z przepisów ustawy z dnia 2018.11.14); ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2018.395 t.j. z dnia 2018.02.20) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2018.800 t.j. z dnia 2018.04.27) [art. 6 ust.1 lit. c) RODO];
 3. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Panią/Panem umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego ww. roszczeń oraz obrona przed tymi roszczeniami [art. 6 ust.1 lit. f) RODO];
 4. marketingowym tj. oferowania produktów i usług świadczonych przez administratora –  podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest oferowanie klientom administratora informacji o produktach i usługach świadczonych przez administratora [art. 6 ust.1 lit. f) RODO];
 5. badania satysfakcji Klientów – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest utrzymywanie wysokiej jakości usług i obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów z produktów i usług oferowanych przez ADO [art. 6 ust.1 lit. f) RODO].

W zakresie w jakim wyrażona została przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, dane te przetwarzane będą w sposób i zakresie określonym w przedmiotowej zgodzie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 Czy mogą Państwo odmówić podania danych osobowych, o które prosimy?

Podanie danych osobowych wymaganych w związku z zawieraną z Panią/Panem umową jest konieczne do zawarcia przedmiotowej umowy oraz wykonywania czynności wynikających z umowy – bez podania przez Panią/Pana danych osobowych realizacja umowy nie będzie możliwa. Podanie danych osobowych, co do których zwracamy się do Państwa o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie (w szczególności w celu używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, o którym mowa w art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.0.1954 t.j.) jest całkowicie dobrowolne.

Czy Państwa dane osobowe będą udostępniane przez administratora innym podmiotom?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

 

 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu i na podstawie zwartych z nami umów np.:  firmom informatycznym obsługującym nasze systemy; podwykonawcom świadczącym usługi na naszą rzecz; podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług i produktów; podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi rachunkowe, rozpatrywania reklamacji, fakturowania i rozliczania umów, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi analityczne, audytowe, doradcze, prawne lub podatkowe;
 2. firmom pocztowym i kurierskim – w związku z przekazywaniem korespondencji; firmom prowadzącym działalność płatniczą – w związku z dokonywanymi płatnościami; firmom nabywającym od nas wierzytelności – w związku ze sprzedażą długów.

Jak długo będą przetwarzane Państwa dane osobowe?

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu, w jakim dane te są przetwarzane.

Dane osobowe będą przechowywane przez:

 1. okres wynikający z przepisów prawa nakazujących przechowywanie danych przez określony czas;
 2. okres niezbędny do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy;
 3. do momentu przedawnienia roszczeń mogących powstać w związku z zawartą z Panią/Panem umową;
 4. przez okres realizowania przez administratora jego prawnie uzasadnionych interesów.
 Jakie prawa Państwu przysługują?

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania /Załącznik 2/.


W określonym w RODO zakresie przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia /Załącznik 1./ Pani/Pana danych osobowych, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także ich przenoszenia i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka prywatności

Szczegółowe informacje  dotyczące przetwarzania przez ADO Pana/Pani danych osobowych zostały zawarte w Polityce Prywatności.

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu, w jakim dane te są przetwarzane.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć

Logowanie

Koszyk

Brak produktów w koszyku

Megamenu

Ulubione0Porównaj0